Náš příběh

Statek Kolářovi v Hlásné Třebani

Naše rodina se věnuje chovu francouzských masných plemen "Limousin" a "Blond d`aquitaine" a prodeji hovězího masa ze dvora. Již 20 let také provozujeme ustájení koní v rodinné atmosféře.  


Hospodařit jsme začali v roce 1991, převzetím prvních hektarů zemědělské půdy od zemědělského družstva. Později, v roce 1993 nám byl vydán objekt kravína v Hlásné Třebani.

Na začátku jsme chovali 90 kusů dojných krav a specializovali se na výrobu mléka. Vzhledem k okolnostem v odbytu mléka v 90. letech jsme postupně výrobu mléka opustili. Ze zbytku stáda jsme převodným křížením francouzským masným plemenem Blond d'aquitane, vybudovali nové stádo matek. Na základě tohoto stáda produkujeme v současnosti jatečná zvířata určená k prodeji ze dvora na našem statku.

Postupně jsme obhospodařovanou výměru zvyšovali, až na současných 213 hektarů zemědělské půdy v katastrálním území obcí Hlásná Třebaň a Kytín. Většinu výměry tvoří travní porosty a orná půda pro výrobu objemných krmiv. Na zbytku orné půdy pěstujeme obiloviny pro vlastní potřebu zvířat.

Na konci loňského roku se nám podařilo dokončit realizaci vlastní faremní bourárny masa, což byla naše mnohaletá představa - prodávat vlastní produkci přímo spotřebiteli.

Dosáhli jsme registrace provozu bourárny masa u Státní veterinární správy s prodejem ze dvora.

Dalším odvětvím, kterým se zabýváme již 20 let, je chov a ustájení rekreačních koní.

Celkem se na statku staráme o zhruba 65 kusů skotu a 20 koní.

Náš statek se od začátku snaží fungovat jako rodinná farma a to co do filozofie hospodaření, tak i reálně. Na chodu se více či méně podílí celá rodina, protože by to ani jinak nešlo.

Připravili jsme pro Vás hovězí maso z našeho vlastního chovu. Porážka probíhá na námi vybraných jatkách s kompletní veterinární prohlídkou. Po vychlazení jsou hovězí čtvrtě dopraveny naším chladícím přívěsem do naší bourárny. Zde je maso uchováno ve visu v chladícím boxu a zpracováno do vakuovaných balíčků.

Porážíme pro Vás jalovice ve stáří cca 30 měsíců a hmotnosti 800 kg a mladé býky ve stáří cca 24 měsíců a hmotnosti 800 kg, kdy maso je ideálně mramorované podle zkušeností našich zákazníků.


Michal a Iveta Kolářovi s rodinou  

FOTOGALERIE